2 apr Werk jij ook mee aan onderzoek rondom ondernemerschapsonderwijs in het VO?

Oproep aan alle betrokkenen om mee te werken aan onderzoek met als doel het ontwikkelen van een meetinstrument voor het ondernemerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs.

Mijn naam is Sultan Göksen en ik ben in werkzaam als docent-onderzoeker bij de lerarenopleiding economie en verbonden aan de lectoraten didactiek van de maatschappijvakken en Ondernemerschap. In 2020 heb ik de NWO promotiebeurs voor leraren binnengehaald en doe sindsdien onderzoek naar de effecten van het ondernemerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs in termen van ondernemerschapsintenties, -houdingen en -vaardigheden.

In het voortgezet onderwijs (vo) is er veel aanbod van ondernemerschapsonderwijs. We weten echter nog weinig over de effecten hiervan op de ondernemende intenties, houdingen en vaardigheden van leerlingen. Door het bestaande aanbod op een systematische manier te analyseren, een meetinstrument te ontwikkelen en een ontwerp- en effectonderzoek uit te voeren willen we middels deze studie hierin inzicht genereren.

Voor het ontwikkelen van een meetinstrument willen wij middels vragenlijsten (Delphi studie) eerst analyseren waar er behoefte naar is vanuit het veld op het gebied van kennis, attitudes, vaardigheden en reflecties. Hiervoor zijn we opzoek naar docenten die ondernemerschapsonderwijs ontwerpen en/of doceren en willen meewerken aan ons onderzoek. Het onderzoek bevat drie fasen en voor elke fase gebruiken we een vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 30 minuten per ronde. Tussen elke ronde zit een tijdsbestek van ongeveer 4 tot 6 weken. Indien u een bijdrage zou willen leveren aan ons onderzoek, al is het voor één fase, zouden wij dat enorm waarderen. U kunt via het onderstaand e-mail adres of telefoonnummer contact opnemen voor vragen en aanmeldingen. Alvast hartelijk dank voor uw interesse en medewerking.

Hartelijke groet,
Sultan Göksen-Olgun, lerarenopleider, onderzoeker en PhD student
Email: s.goksen@hva.nl
Tel: 0681727826

 

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht