22 sep Onderzoek: hoe staan uw vierdejaars vmbo-leerlingen ervoor en wat is nodig voor een volwaardig eindexamen?

De coronacrisis heeft veel impact binnen het onderwijs. Scholen werken hard om hun leerlingen – ondanks de beperkingen – voor te bereiden op een succesvolle afronding van het vmbo en de overstap naar het vervolgonderwijs.

Schooljaar 2020-2021 was een jaar met veel aanpassingen: schoolsluitingen en gedeeltelijke openingen, lesuitval, minder fysiek onderwijs, combinaties met afstandsonderwijs en rekening houden met 1,5 meter. De voorbereiding op het examen was een uitdaging, niet alleen door opgelopen vertragingen, maar ook door ziekte en afwezigheid van docenten en leerlingen. Het centraal examen heeft niettemin, met een aantal aanpassingen, doorgang gevonden. Het beroepsgerichte profielvak is afgelopen jaar afgesloten met een schoolexamen in plaats van met het CSPE.

We staan nu aan het begin van een nieuw schooljaar. Welke vertraging dienen vierdejaars leerlingen in te lopen en wat is nodig voor een volwaardig eindexamen?

In opdracht van OCW voert de Stichting Platforms vmbo (SPV) onderzoek uit naar de situatie van de huidige vierdejaars leerlingen in schooljaar 2021-2022: welke vertraging hebben zij (eventueel) in te lopen, welke ervaringen heeft u afgelopen jaar opgedaan en wat heeft u nodig om deze leerlingen een volwaardig examen te bieden?

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om te bepalen welke eventuele aanvullende maatregelen nodig zijn in de examinering van de basis-, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg. SPV roept de volgende twee groepen op de vragenlijst in te vullen:
• docenten beroepsgericht – werkzaam in vmbo en vso
• leidinggevenden van vmbo-docenten

Let wel: In deze periode heeft u als schoolleider ook een vragenlijst over de schoolscan, opgelopen vertraging en de menukaart in het kader van NPO ingevuld. De voorliggende vragenlijst heeft een andere focus, namelijk maatregelen in het kader van de examinering. We verzoeken docenten hun leidinggevenden op de vragenlijst te attenderen. De vragenlijst staat open tot 12 oktober. Begin november informeert SPV u over de uitkomsten van het onderzoek. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten.

Vragenlijst voor docenten beroepsgericht - werkzaam in vmbo en vso
Vragenlijst voor de leidinggevenden van vmbo-docenten

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht