25 mrt Inspectie: goed inspelen op verschillende behoeften van mbo-studenten is teamwork

Hoe kunnen mbo-docenten goed inspelen op de verschillen in ontwikkeling en leerbehoeften van hun studenten?
Dat werkt het best als de opleiding daar planmatig een aanpak voor bedenkt en die aanpak ook als team uitvoert.
Want het lukt individuele mbo-docenten niet altijd goed genoeg om het onderwijs te differentiëren.
De Inspectie van het Onderwijs onderzocht de kansen en aandachtspunten bij het differentiëren in het mbo.

Voor het rapport: klik hier

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht