21 mrt Afstandsonderwijs: wat zegt de wetenschap hierover?

De afgelopen maanden heeft de onderwijsinspectie circa 120 scholen en opleidingen bezocht en gesprekken met schoolbesturen gevoerd om in kaart te brengen wat scholen/opleidingen doen en wat de kwaliteit van het afstandsonderwijs is.

Ook is in samenwerking met de universiteit Maastricht op een rijtje gezet wat de kansen en bedreigingen van afstandsonderwijs zijn.

Hieruit is een handreiking 'Effectief afstandsonderwijs' ontstaan.

De inspectie spreekt strategisch inspecteur Inge de Wolf, tevens hoogleraar in Maastricht.
Zij dook samen met enkele collega’s de wetenschappelijke literatuur in om te achterhalen wat effectief afstandsonderwijs is en wat niet.

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht