11 mrt Coöperatie (reken)examens mbo zelfstandig verder

Sinds het ministerie van OCW de centrale rekenexamens heeft afgeschaft, ontstond vanuit de mbo-scholen de gezamenlijke behoefte aan landelijke, gelijkwaardige en vergelijkbare rekenexamens van en voor het mbo. Ze besloten de generieke rekenexamens samen te ontwikkelen en in november 2019 werd de Coöperatie Examens MBO opgericht. Rianne van der Meij is als bestuurslid van de MBO Raad betrokken bij de coöperatie.

Zij weet zeker dat deze nieuwe organisatie klaar is voor de volgende stap: eigen rekenexamens maken voor het mbo. “In het mbo vinden we rekenen als generieke vaardigheid belangrijk voor de studenten. Maar de methodes en examens die we konden inkopen waren niet goed toegespitst op onze studenten. De taal die bijvoorbeeld gebruikt werd, sloot niet altijd goed aan.”

Dat onderwijs of examens zelf vormgegeven worden, zoals in de coöperatie, gebeurt wel vaker in het mbo, meestal bij vakken die beroepsgericht zijn. Bij algemeen vormende vakken als rekenen is het minder voor de hand liggend. “Dat maakt het wel bijzonder”, zegt Van der Meij. “En daarom is het ook zo belangrijk dat alle 60 scholen nu gaan meedoen. Nooit eerder hadden we zoveel invloed op de rekenexamens. Voor scholen is het nu verstandig om aan te sluiten bij de Coöperatie Examens MBO om zo inzicht te krijgen in de voorbeeldexamens en daarop het rekenonderwijs te gaan vormgeven. Met 60 scholen kunnen we het rekenonderwijs beter maken dan het ooit geweest is.”

De MBO Raad heeft de oprichting en inrichting van de Coöperatie Examens MBO gefaciliteerd, maar de coöperatie functioneert volledig zelfstandig. Coöperatie Examens MBO neemt dan ook het initiatief om mbo-scholen uit te nodigen om lid te worden. Meer informatie kun je vinden op de site van www.examensmbo.nl.

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht