17 feb Tussenstand onderhoud Conversietabel lesbevoegdheid vmbo Economie en Ondernemen

Het Platform vmbo Economie en Ondernemen werkt mee aan het actualiseren van de zogenoemde Conversietabel. Een Conversie regelt de lesbevoegdheid, in ons geval voor het vmbo-profiel Economie en Ondernemen. Het Platform heeft op basis van input van docenten in de achterban diverse suggesties met bijbehorende uitleg kunnen doen voor uitbreiding van de Conversietabel. Deze input bestond onder andere uit behaalde getuigschriften en diploma's voor een lesbevoegdheid voor Economie en Ondernemen. Hierbij ging het om behaalde bekwaamheden en bevoegdheden vóór de inwerkingtreding van de Wet BIO in 2006.

Een tussenstand is dat de aanvullingen van het Platform vmbo Economie en Ondernemen door een drietal lerarenopleidingen beoordeeld zijn en van een reactie zijn voorzien. De volgende fase is het beoordelen van de aanvullingen door het ministerie van OCW.

Via de link wetten.nl - Regeling - Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO - BWBR0031802 (overheid.nl) is de inhoud van de gehele regeling na te lezen. Het wachten is op het oordeeld van het ministerie van OCW.
Vanzelfsprekend worden resultaten en nieuws via de e-nieuwsbrief en de website gedeeld.

 

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht