24 jan Platform-TL ook betrokken bij de invoering van de nieuwe leerweg

Digitale conferentie

Heb je 16 maart al genoteerd in je agenda? Een aanrader! We gaan die dag digitaal met elkaar aan de slag met diverse onderwerpen die allen betrekking hebben op de toekomst. Hoe ziet dat onderwijs van de toekomst eruit? Daarover kun je filosoferen, maar je kunt ook heel concreet aan de slag, bijvoorbeeld met al je vragen over de Nieuwe Leerweg.

Het liefste hadden we natuurlijk elkaar ontmoet ergens centraal in het land. Helaas laten de corona maatregelen dit nog niet toe. Dan maar digitaal. Want één ding is zeker, onderwijs staat niet stil, en laat zich ook niet stilzetten.

De rol van het Platform-TL

Voor de ontwikkel en pilotfase (december 2020 – augustus 2024) heeft het ministerie van OCW een project ingericht met vijf deelprojecten met elk een eigen deelprojectleider. De deelprojectleider is aanspreekpunt voor OCW en verantwoordelijk voor de uitvoering en voortgang van het deelproject. Hij/zij benut daarbij de expertise van andere partijen als bijvoorbeeld Platform-TL en SPV.

Concreet betekent dit dat het Platform-TL in ieder geval betrokken is bij de communicatie over de pilot, bij de invulling van het schoolleidersdeel van de pilotbijeenkomsten, bij het deelproject scholing, bij de adviesgroepen van de verschillende examenprogramma’s en bij het afstemmings- en strategie overleg. Wij zullen onze leden middels deze nieuwsbrief op de hoogte houden van onze rol in dit geheel en we zullen, waar nodig en mogelijk, feedback vragen aan onze leden.

We zullen in ieder geval tijdens onze conferentie op 16 maart de laatste stand van zaken met jullie delen.

 

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht