29 sep Wil je meewerken aan het centraal examen VMBO 2021?

Dat kan, doe mee!

Het sectiebestuur economie van de VECON zoekt 12 docenten die lid zijn van onze vakvereniging om het examenmateriaal van het centraal examen economie vmbo gl/tl 2021 vooraf te screenen door middel van een pre+ correctie.
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) levert ook 12 docenten aan.

Via deze pre+ correctie verzamelt het CvTE nog voor de definitieve afname informatie die kan bijdragen aan de verbetering van het al vastgestelde centrale examen en het concept correctievoorschrift economie vmbo gl/tl.

Wat ga je doen?
Je maakt onder strikte geheimhouding een gedeelte van het centraal examen economie vmbo gl/tl 2021 en beoordeelt het correctievoorschrift.
Samen met je collega’s doe je voorstellen voor een eventuele aanpassing van het concept correctievoorschrift.
Bij pre+ correctie is het in uitzonderlijke gevallen ook mogelijk aanpassingsvoorstellen voor de opgaven te doen.
Dat kan echter alleen als er sprake is van een storende fout, waardoor leerlingen de opgave niet op de bedoelde wijze kunnen maken.

De pre+ correctie economie vmbo gl/tl staat gepland voor:

Datum: Zaterdag 24 oktober 2020
Locatie: Cito, Arnhem
Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Je ontvangt van het CvTE een dag- en reiskostenvergoeding; de dagvergoeding bedraagt € 341,94.

De pre+ correctie valt onder de verantwoordelijkheid van het CvTE. Wil je meer weten over activiteiten waarbij het CvTE docenten betrekt, kijk dan op de pagina docentbetrokkenheid op Examenblad.nl.

Bij de organisatie van deze dag worden de coronarichtlijnen in acht genomen. Tevens houdt het CvTE de eventuele wijzigingen in de adviezen van het RIVM in de gaten.

De evaluatie van de pre+ correctie economie vmbo gl/tl staat gepland voor donderdagmiddag 24 juni 2021. Het exacte tijdstip en de vorm worden nog nader bepaald.
Als je meedoet met de pre+ correctie, verwacht het CvTE ook je deelname aan de evaluatie.

Aanmelden?
Als je wilt meedoen, kun je je via het aanmeldformulier opgeven.
De volgende voorwaarden zijn verbonden aan deelname:

  • Je bent bevoegd voor het vak economie;
  • Je geeft dit jaar les in de betreffende examenklas;
  • Je bent lid van de VECON, sectie vmbo.

Wij ontvangen je aanmelding graag uiterlijk dinsdag 6 oktober 2020.
Je ontvangt 9 oktober bericht van het College voor Toetsen en Examens of je tot de deelnemers behoort.

We zien uit naar je aanmelding!

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht