27 aug Bedrijfseconomie – centraal examen havo 2020 openbaar

Discussieer mee!

In mei 2020 kon het eerste centraal examen bedrijfseconomie havo niet worden afgenomen. Nu is 2021 het jaar van het eerste centraal examen bedrijfseconomie, voor havo én vwo.

Mede op verzoek van de Vecon publiceren we het centraal examen havo tijdvak 1. Dit examen geeft u inzicht in de wijze waarop het nieuwe vak bedrijfseconomie in mei 2020 zou zijn geëxamineerd. Dit inzicht kan u helpen om nog gerichter keuzes te maken in de voorbereiding van uw leerlingen op het centraal examen 2021.

U vindt de documenten van dit examen op de pagina ‘M&O wordt bedrijfseconomie’ van Examenblad.( https://www.examenblad.nl/onderwerp/m-o-wordt-bedrijfseconomie/2021?)

De sectie bedrijfseconomie van de VECON zal dit examen eind september met CITO en CvTE bespreken.
Graag willen we daartoe input van jullie, de docenten. We zijn dan ook voornemens om een digitale veldraadpleging te houden en wel op dinsdag 15 september om 19.00 uur. Wil je meepraten over dit examen, geef je dan op voor de digitale bijeenkomst via sectiebe@vecon.nl. Je ontvangt dan in de week voorafgaande aan 15 september een digitale uitnodiging. Bij grote belangstelling zullen we op 15 september meerdere sessies houden.

Ben je niet in staat om de digitale bijeenkomst te volgen, dan kun je ook je reactie (na inloggen) op het examen kwijt in het Forum >> Forums byzondere tijden >> BE HAVO 2020 eerste tijdvak op de website van de VECON.

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht