10 jun Onderhoud aan syllabi economie havo & vwo

Recent is groot onderhoud afgerond aan de syllabus economie havo. Eind 2019 vond een veldraadpleging plaats. De resultaten daarvan zijn gebruikt om de tekst te verbeteren. Ook heeft de commissie nog gesprekken gevoerd met enkele hoogleraren, waaronder prof.dr. Coen Teulings. Het resultaat is een nieuwe syllabus voor 2023 (start cohort in 2021-2022). Bij de syllabus hoort een verantwoording met een overzicht van de wijzigingen ten opzicht van de syllabus 2020.

Vorig jaar is de syllabus economie vwo gepubliceerd met een nieuwe invulling van de macro-domeinen. Deze syllabus wordt nu nader vastgesteld naar aanleiding van opmerkingen die onder meer door docenten zijn gemaakt. Op een aantal plaatsen is in een eindterm een fout hersteld of een formulering aangepast, onder meer met betrekking tot het concept welvaart. In een nieuwe versie van de verantwoording bij de vwo syllabus is een bijlage opgenomen met uitleg bij de wijzigingen.

Beide syllabi worden in juni 2020 vastgesteld door het College van Toetsen en Examens en begin juli opgenomen in een regeling. Rond 10 juli verwachten we de syllabi en verantwoordingsdocumenten op Examenblad te kunnen publiceren in de jaarring 2023.

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht