31 okt Wat vind jij van het nieuwe examenprogramma bedrijfseconomie?

In het julinummer van Teo hebben jullie kunnen lezen wat de eerste ervaringen van docenten zijn met het nieuwe examenprogramma bedrijfseconomie.
Van 4 november tot 25 november houden we een tweede monitorronde om te kijken of de bedoeling van het nieuwe programma in de lespraktijk gerealiseerd wordt.

Het programma draait voor het tweede schooljaar en daarom richten we ons wat meer op de verschillen tussen de vierde en de vijfde klas. Daarnaast moet in de vijfde klas de samenhang binnen de domeinen meer zichtbaar/voelbaar worden.
Immers, domein B is nu voor het grootste deel aan de orde geweest en ook andere domeinen zijn behandeld. Maar wordt dat ook zo ervaren?
In deze ronde vragen we zowel docenten als leerlingen om hun input.

De vragenlijst voor docenten vind je op de SLO-website m.b.t. de digitale handreiking of rechtstreeks op: https://nl.research.net/r/evaluatie-BE2019-20.
Wil je met je klas 5 havo of 5 Vwo de lijst invullen, mail bedrijfseconomie@slo.nl met als onderwerp tekst 'link digitale vragenlijst leerlingen'.

Doe mee aan de monitor, alleen of samen met je leerlingen en laat ons weten wat jullie ervaringen zijn!
Beide lijsten staan tot minimaal 25 november open en onder de inzenders worden weer cadeaubonnen verloot. Voor beide groepen samen gaat het om 100 bonnen.

SLO monitort op verzoek van het ministerie van OCW de invoering van het nieuwe programma bedrijfseconomie. De resultaten bespreken we met het ministerie, Vecon, CvTE en het onderwijsveld.
Het rapport van de tweede monitorronde verwachten we rond de jaarwisseling. Een derde vragenronde staat gepland voor juni-juli 2020.
Meer informatie over de monitoring? Mail Marc den Elzen (SLO).

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht