De jaarlijkse 3E-conferentie is een van de weinige bijeenkomsten waarop ...

Door Sultan Göksen-Olgun 9 jul 2024

Conferentie Entrepreneurship Education

De jaarlijkse 3E-conferentie is een van de weinige bijeenkomsten waarop zowel onderwijs als ondernemerschap centraal staan. Dit maakt het voor mij als promovendus in
ondernemerschapsonderwijs niet alleen bijzonder relevant, maar ook superinteressant.

De 3E-conferentie – dit jaar gehouden in Amsterdam – biedt een unieke kans om laagdrempelig in contact te komen met vooraanstaande onderzoekers uit de vakgebieden onderwijs én ondernemerschap. De bijeenkomst trekt altijd een gespecialiseerde groep van onderwijzers en onderzoekers aan, die zich richten op ondernemerschapsonderwijs op alle niveaus, van primair tot universitair onderwijs. Er ligt een focus op expertise binnen het ondernemerschapsonderwijs en dat verrijkt de discussies aanzienlijk, het biedt unieke inzichten in diverse onderwijscontexten. Wetenschappers die ik normaal gesproken alleen in mijn literatuurverwijzingen tegenkom, kan ik nu persoonlijk ontmoeten en vragen stellen.

Nadruk op speelsheid

Een ander bijzonder aspect van deze conferentie is het verbod op mobiele apparaten tijdens workshops en presentaties. Dit bevordert diepgaande interacties en zorgt ervoor dat de aandacht volledig is gericht op inhoud en uitwisseling van ideeën. Hierdoor ontstaan waardevolle gesprekken die verder gaan dan oppervlakkige netwerkactiviteiten. Ze dragen echt bij aan de professionele en academische ontwikkeling van alle aanwezigen. Onder het thema ‘Entrepreneurship Education – a playground for impact’ ligt dit jaar de nadruk op speelsheid binnen het ondernemerschapsonderwijs. Onze professional development workshop (PDW), die ik samen met Wim Groot, Ingrid Wakkee en Richard
Martina heb ontworpen en presenteer op de 3E-conferentie, richt zich op het gebruik van educatieve escape games in het ondernemerschapsonderwijs. De workshop, getiteld ‘Fostering Entrepreneurial Mindsets in Secondary Education through Educational Escape Games’ onderzoekt hoe deze spellen kunnen bijdragen aan het verbeteren van ondernemerschapskennis, -vaardigheden en -attitudes bij middelbare scholieren.

Positieve impact

Verschillende studies benadrukken de positieve impact van educatieve escape rooms, zoals verbeterde samenwerking, motivatie, sociale interactie, kritisch denken, creativiteit en probleemoplossende vaardigheden (Fotaris et al., 2019). Daarom is er grote belangstelling voor de invoering van educatieve escape rooms in het ondernemerschapsonderwijs op middelbare scholen. Want hoewel educatieve escape rooms al veel worden gebruikt in het voortgezet onderwijs in vakken als wiskunde, biologie en natuurwetenschappen, is hun toepassing in het ondernemerschapsonderwijs nog vooral te zien in het hoger onderwijs. Omdat educatieve escape rooms echter vaak groot zijn en moeilijk te integreren qua materiaal, ruimte en tijd, kiezen wij specifiek voor educatieve escape games in plaats van educatieve escape rooms. De educatieve escape games duren maximaal vijftien minuten, worden gevolgd door een uitgebreide debriefing en verdiepingsopdrachten. Dit format is vergelijkbaar met klaslokaalexperimenten en kan effectief worden ingezet in reguliere lessituaties.

Volgend jaar in München

Tijdens onze PDW dagen we de deelnemers uit om in groepsverband een educatieve escape game te spelen, gericht op marketingstrategieën. Vervolgens evalueren we zowel de vorm als de inhoud van de game en hoe deze bijdraagt aan het vergroten van de ondernemerschapscompetenties van middelbare scholieren, met nadruk op ondernemerschapskennis, -vaardigheden en -houdingen. De deelnemers reageren enthousiast en ervaren uit eerste hand hoe escapegames kunnen dienen als een innovatieve leermethode. Ze worden uitgedaagd om onder druk samen te werken en creatieve oplossingen te bedenken, een proces dat de dynamiek van echte ondernemerschapsituaties nabootst. Na het spelen voorzien de deelnemers ons van feedback en feedforward, waarmee we de educatieve escape games voor de bovenbouw van het vmbo verder kunnen ontwikkelen en testen. Met een duidelijke focus op impact, speelsheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, was de 3E-conferentie wederom absoluut de moeite waard. De nieuwste inzichten en ervaringen in ondernemerschapsonderwijs zijn gedeeld en er wordt kritisch gereflecteerd op de educatieve methoden die we gebruiken om de volgende generatie ondernemers op te leiden. Voor alle geïnteresseerden: volgend jaar wordt het evenement in München georganiseerd, dus wie weet ben jij erbij.

De 3E-conferentie is dit jaar georganiseerd door de Hogeschool van Amsterdam onder leiding van Ingrid Wakkee (wetenschappelijk directeur CET/lector entrepreneurship) en JuanFra Alvarado Valenzuela (wetenschappelijk directeur HvA Venture Centre), samen met Marco van Gelderen (associate professor) van de Vrije Universiteit. Kijk voor meer informatie op https://3e2024.org/

Sultan Göksen-Olgun is lerarenopleider, columnist en onderzoeker (PhD student).

Nog geen reacties

Schrijf een reactie
Naar het blog overzicht