Algemene voorwaarden

Leden

Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden.

Faciliteiten

Een lid krijgt inloggegevens voor de website en ontvangt het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs.

Duur

Het lidmaatschap ga je telkens voor een kalenderjaar aan met stilzwijgende verlenging.

Opzeggen

Bericht van opzegging dient vòòr 1 december van het jaar waarin wordt opgezegd bij de ledenadministratie te zijn ontvangen.

Contributie

De jaarlijkse contributie van € 48,- wordt geïnd door automatische incasso, in principe in januari van het jaar waarop de contributie betrekking heeft.
Leden die na 1 maart lid worden betalen alleen voor de maanden die volgen op de maand van aanmelding.

Leden bij wie de incasso niet lukt wegens onvoldoende saldo, een onjuist rekeningnummer of onbekende reden krijgen een factuur met een opslag van € 5,-. Ze worden geacht alsnog binnen een maand te betalen. Als dit niet gebeurt, wordt hun inlog buiten werking gesteld en krijgen ze geen tijdschrift totdat de betaling binnen is.

Leden die de incasso terugdraaien (storneren) krijgen een factuur met een opslag van € 10,-. Hun inlog wordt direct buiten werking gesteld en ze krijgen geen tijdschrift meer totdat de betaling binnen is.

Sommige leden die al langer lid zijn hebben nog geen toestemming gegeven voor incasso.
Zij ontvangen een factuur waarin een opslag voor administratiekosten van € 5,- is verwerkt.

Voor studenten aan de lerarenopleiding bedraagt de jaarlijkse contributie de helft van die van de standaard contributie. Dit gereduceerde tarief geldt gedurende drie jaar na het jaar van aanmelding, daarna wordt het studentlidmaatschap automatisch overgezet naar een gewoon lidmaatschap.

Leden die niet meer werkzaam zijn wegens (vroeg)pensioen of afkeuring betalen jaarlijks de helft van de standaard contributie.

Abonnement

Niet-leden zoals (onderwijs)instellingen kunnen een abonnement op het Tijdschrift voor Economisch Onderwijs afsluiten.
Een jaarabonnement kost € 130 bij automatische incasso en € 135 bij niet-automatische incasso.
Een abonnement wordt voor onbepaalde tijd aangegaan met een opzegtermijn van drie maanden.