19 juni 2024 woensdag vanaf 19:30 Tilburg

Werken aan de economie van de toekomst

Met prof. dr. Kim Putters

Op woensdag 19 juni organiseert Science Cafe Tilburg een lezing door Prof.dr. Kim Putters over “Werken aan de economie van de toekomst”.

Brede welvaart. Dat is waar Kim Putters zich als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) en als hoogleraar aan Tilburg University voor inzet. Dat betekent niet alleen welvaart in materiële zin, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs en leefomgeving. Hoe willen we in 2040 in Nederland leven, ondernemen en werken? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen, ook in de generaties die na ons komen?

Tijdens het Science Café Tilburg XL deelt Kim Putters de laatste inzichten op dit gebied. Hij vertelt hoe de SER burgers betrekt bij het veranderen van onze economische, maatschappelijke en politiek-bestuurlijke systemen om tot die brede welvaart komen. En hoe de SER de dialoog hierover open houdt. Putters: “Dat is broodnodig, gezien de grote uitdagingen van deze tijd. Het is de kunst om niet stil te blijven staan, maar met elkaar de hordes te nemen op weg naar de economie van de toekomst.”

Met medewerking van Ralf Embrechts (o.a. oprichter van Quiet) en met muzikale omlijsting door Lodewijk “Wiwa” Lenaerts en het Antwerps koor Onze Rijkdom, met eigengemaakte liederen over armoede.

De avond begint om 19.30 uur en de toegang is 12,50 euro. Voor leerlingen hebben we kaartjes beschikbaar voor 4 euro. Neem daarvoor contact met ons op.

Meer info: klik hier

Meer op de agenda

Naar het agenda overzicht