5 april 2024 vrijdag vanaf 14:30 Utrecht

Ervaringen met het IS-MB-GA model

Nascholingsbijeenkomst met een lezing door Bas Jacobs

De inschrijving is gesloten.

Utrecht University School of Economics, Spinoza Hall, zaal 1.06

vrijdag 5 april 2024 , 14.30 – 16.45 uur

Graag nodigen we u uit voor een bijzondere bijeenkomst over het IS-MB-GA model met Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Bas Jacobs is voorzitter geweest van de syllabuscommissie voor het herziene examenprogramma vwo economie.

In deze bijeenkomst zal Bas Jacobs:

  • een korte terugblik geven op de door de syllabuscommissie gemaakte keuzes bij het opnemen van het IS-MB-GA-model in (de syllabus van) het Centraal Eindexamenprogramma VWO;
  • een beeld schetsen van hoe het model in de praktijk is geland, met onder andere aandacht voor de manier waarop het model is opgenomen in diverse methodes economie;
  • enkele opmerkingen plaatsen bij de op het model betrekking hebbende examenopgaven van het vwo examen van 2023;
  • ingaan op enkele commentaren (verschenen in voorbije TEO-uitgaven);
  • een uiteenzetting geven van hoe je het model kunt gebruiken om recente aanbodschokken en het beleid van de centrale bank om de inflatie onder controle te krijgen te analyseren.

Aansluitend zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje en hapje.

De kosten voor deelname zijn: 10 euro voor leden, 20 euro voor niet-leden.

Aanmelding is verplicht. Uiterste datum van aanmelden: 4 april 2024.

Deelnemers worden uitgenodigd om vragen voorafgaand aan de studiemiddag door te geven.
Zorg dan voor een duidelijke formulering van die vragen en stuur die uiterlijk 28 maart aan sectieae@vecon.nl.
De AE-sectie zal er zorg voor dragen dat de vragen terecht komen bij Bas Jacobs.

Heb je een vraag of vragen over deze studiemiddag? Doe dat naar sectieae@vecon.nl

Meer op de agenda

Naar het agenda overzicht