21 november 2023 dinsdag vanaf 13:00

De toekomst van het economie-onderwijs

Wageningse agrarisch econoom Jack Peerlings neemt ons mee in het verhaal over de landbouwtransitie: het spanningsveld tussen schaalvergroting en ecologisch verantwoord ondernemen; met interessante branche-informatie en een vooruitblik op de verkiezingsuitslag de volgende dag.

Arnoud Boot zal zijn standpunten over het ontbreken van milieu-economie in het economie-onderwijs met ons delen.

Na afloop paneldiscussie met onder meer Peter Voorend van TEO

Meer info en aanmelden

Meer op de agenda

Naar het agenda overzicht