2 februari 2023 donderdag vanaf 15:15 Webinar

Betekeniseconomie: een andere kijk op economie

We zijn toe aan een nieuw economisch paradigma, waarin sociale en ecologische waarden minstens zo belangrijk zijn als fi nancieel rendement. Dit begint bij het veranderen van onze economische basishouding en daarmee ook het economieonderwijs, vindt Kees Klomp. “Economie zou moeten gaan over houding, bewustzijn en verbinding met de wereld om je heen. Want alleen op die manier kunnen we de keerzijde van economische groei zoals klimaatverandering, de ineenstorting van de biodiversiteit, de groeiende welvaartsongelijkheid en de polarisatie in de samenleving tegenaan.”

Over de spreker

Kees Klomp is lector Betekeniseconomie aan de Hogeschool Rotterdam en doet onderzoek naar een existentiële benadering van economie. Hij is medeoprichter van Thrive Institute en auteur van acht boeken over een nieuwe manier van denken over economie. In 2022 verscheen zijn alom geprezen boek Betekeniseconomie: de waarde van verweven leven.

Aanmelden: Noordhoff.nl/webinar-betekeniseconomie

Meer op de agenda

Naar het agenda overzicht