23 mei 2022 maandag vanaf 16:00 Online bijeenkomst

Examenbespreking VMBO Economie tijdvak 1

Op maandag 23 mei 16.00 uur vindt de digitale nabespreking vanuit het CITO-gebouw plaats.

Aanmelden voor deze nabespreking kan tot uiterlijk zaterdag 21 mei 18.00 uur.

Was je telaat om je aan te melden, dan kan dat alsnog door een email te sturen naar:  lee@lyceumypenburg.nl

Meer op de agenda

Naar het agenda overzicht