15 april 2021 donderdag vanaf 15:00

Online Vakdocentenbijeenkomst Almere

Actuele thema’s toepassen in jouw lessen, hoe doe je dat? Tijdens deze online vakdocentenbijeenkomst krijg je antwoord op deze vraag.

We nemen je mee in de wereld van gamification, blended learning en andere digitale tools. Hoe pas je dit toe in je eigen les?
Maar ook krijg je vanuit persoonlijke ervaring een kijk op het landgebruik in het Amazone gebied en het effect op klimaatverandering. Hoe bescherm je nu de Amazone?
En voor de Economie-docenten gaan we in op heel iets anders: we gaan het hebben over het handelen van Trump in relatie tot de waardentheorie van Ricarco.
En hoe behandel je nu het duurzaamheidsvraagstuk binnen de kaders van het examenprogramma?

Meer info: klik hier

Aanmelden: https://www.aereshogeschool.nl/agenda/evenementen/210415-vakdocentenbijeenkomst-almere

Meer op de agenda

Naar het agenda overzicht