20 januari 2021 woensdag vanaf 09:30 Ede

Praktische training: Schoolexamens vmbo beroepsgericht: constructie, (online) afname en beoordeling

2 dagdelen (1 fysiek en 1 online) voor vmbo-docenten beroepsgericht

Een praktische training van 2 dagdelen (1 fysiek en 1 online) voor vmbo-docenten beroepsgericht om de kwaliteit van hun schoolexamens te verbeteren met specifieke aandacht voor toetsen op afstand. Inclusief feedback op eigen materiaal van ervaren Cito trainers. Met deze training wil SPV docenten in het vmbo ondersteunen bij het ontwikkelen van goede schoolexamens bij de beroepsgerichte profiel- en keuzevakken, zowel op school als op afstand (online).

De leerdoelen voor deze training: de deelnemer
• kent de kenmerken en toepassingsmogelijkheden van de praktische toetsvormen (online en offline).
• kan een keuze maken welke toetsvorm het meest passend is bij de te beoordelen taken/deeltaken van de beroepsgerichte profiel- en/of keuzevakken.
• kan een beoordelingsformulier met heldere beoordelingscriteria (incl. cesuur) opstellen voor een praktijktoets.
• kan maatregelen nemen om de validiteit en betrouwbaarheid van een toets bij de afname te optimaliseren.
• kan een onderbouwde beslissing nemen over mogelijke online afname van het schoolexamen.
• kan in de beoordelaarsinstructie aangeven hoe het examen online wordt afgenomen.

De training bestaat uit twee dagdelen een dagdeel op locatie én een online training. Tussendoor krijgt de deelnemer 2 werkopdrachten waar de trainers feedback op geven. Bij voldoende groepsgrootte kan de training ook in company worden verzorgd voor 1 school/een samenwerkingsverband in de regio (15 docenten).

Aanmelden kan via de website van de SPV: https://bijscholingvmbo.nl/cursussen/schoolexamens-vmbo-beroepsgericht-constructie-onli/

Meer op de agenda

Naar het agenda overzicht