Draaien aan de knoppen van het IS-MB-GA-model

Spreker(s): dr. Marc Schramm, universitair docent departement economie, universiteit Utrecht
Workshopronde: 2
Max. aantal deelnemers: 25

Draaien aan de knoppen van het IS-MB-GA-model
In deze workshop doet u exercities met het model met behulp van een spreadsheet. Niet alleen gaat u analyseren wat er in 3 à 4 periodes gebeurt met inkomen, rente en inflatie bij een verandering in producenten-, consumentenvertrouwen en begrotingsbeleid, maar ook wat het effect van een verandering in de productiecapaciteit (denk aan een aanbodschok als gevolg van bijv. een pandemie of politieke instabiliteit) is. U kijkt ook naar wat er gebeurt als de centrale bank een realistischere doelstelling van monetair beleid hanteert zoals een vaste inflatiedoelstelling (bijv. ECB en de inflatiedoelstelling van 2% voor de eurozone) en wat er gebeurt als de private sector de centrale bank beschouwt als geloofwaardig en in staat om de inflatiedoelstelling te halen (verankerde inflatieverwachtingen). Doel van de workshop is te ervaren wat er allemaal met het IS-MB-GA-model gedaan kan worden en door er actief mee aan de slag te gaan het model beter te doorgronden.
Benodigd: laptop met Excel-programma

Terug naar het agendapunt