Hervorming geldstelsel

Spreker(s): Josta de Hoog
Workshopronde: 3
Max. aantal deelnemers: 30

Midden januari jl. zag het WRR-rapport “Geld en schuld: de publieke rol van banken” het licht. Als vervolg op het burgerinitiatief “Ons Geld” en op verzoek van de Tweede Kamer heeft de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) onderzoek gedaan naar ons geldstelsel en de voor- en nadelen van een ander systeem van geldschepping.

In het rapport komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • hoe werkt geldschepping (een belangrijk maar niet altijd goed begrepen onderdeel van onze economie) ,
  • hoe is de context van geldschepping veranderd,
  • welke problemen kent het huidige stelsel, i
  • s een publiekgeldsysteem een oplossing daarvoor,
  • en aanbevelingen voor hervormingen van ons geldstelsel.

Josta de Hoog, projectleider Geldschepping bij de WRR bespreekt de hoofdlijnen van het rapport en gaat met ons in discussie.

Terug naar het agendapunt