Nieuwe kennisbasis 2de gr

Spreker(s): Mark Sikkes, lerarenopleiding Windesheim Zwolle
Workshopronde: 4
Max. aantal deelnemers: 25

In 2007 zijn de lerarenopleidingen gestart met het bundelen van relevante inhoudsgebieden en kennis die elke tweedegraads docent in een bepaald vakgebied zou moeten hebben. Zo ook de lerarenopleidingen algemene economie en bedrijfseconomie. In 2009 is deze zogenoemde kennisbasis (1.0) geïmplementeerd in de lerarenopleidingen. De actualiteit en denkwijzen over een vak veranderen in de loop der jaren waarmee een herijking van deze kennisbasis noodzakelijk was. Deze herijking voor economie is in september voltooid en op 3 oktober door het werkveld gevalideerd. Met ingang van 2018 zullen nieuwe onderwerpen, denkwijzen en inzichten deel uitmaken van de veranderde curricula binnen de lerarenopleiding economie.

Graag stellen we jullie in deze workshop in staat kennis te maken met enkele nieuwe onderwerpen uit deze economiekennisbasis 2.0 om:
a) jezelf (verder) te bekwamen in deze onderwerpen,
b) te kunnen zien hoe de lerarenopleidingen hun curricula vormgeven en
c) mee te kunnen denken over de toekomst van je eigen onderwijs en het onderwijs van studenten aan de lerarenopleidingen.

De workshop wordt gegeven door Mark Sikkes, lerarenopleiding Windesheim Zwolle.

Terug naar het agendapunt