Duurzaamheid en economie

Spreker(s): Geurt van de Kerk
Workshopronde: 4
Max. aantal deelnemers: 25

Weet je het nog, 1972 – de Club van Rome met Grenzen aan de groei, 1987 – VN Commissie Brundtland met de baanbrekende definitie van duurzame ontwikkeling, 1992 – VN top in RIO met het aanvaarden van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen van armoede, ontwikkeling en milieu? Nu, 25 jaar na Rio is duurzaamheid min of meer mainstream geworden. Ook voor economen?

Laten we bekijken wat duurzaamheid en economie bindt. Sterker nog, ze kunnen niet zonder elkaar. Het gaat over het verdelen van schaarse middelen. Hoe verdeel je die op een verantwoorde manier? Welke ‘waarden’ spelen hierbij een rol? En welke andere aspecten zijn hierop van invloed? Welke rol spelen maatschappelijke kosten hierbij? We zullen de praktische betekenis van ‘Brundtland’ onder de loep nemen en aan de hand van het raamwerk en de data van de Sustainable Society Index (www.ssfindex.com) een aantal verdelingsvragen bespreken. Dat brengt ons ook bij een paar voorbeelden van duurzaamheidsprojecten in het voortgezet onderwijs. Tot slot bespreken we – indien de tijd het toelaat – wie aan de knoppen van de ‘verdelingsmachine’ draaien. Willen we dat zo houden of zijn er betere opties?

De workshop wordt verzorgd door Geurt van de Kerk.
http://www.ssfindex.com/biography-geurt-van-de-kerk
www.duizendduurzamedaden.nl
info@nederlandduurzaam.nl

Terug naar het agendapunt