Managementgame

Spreker(s): Jitse Schaafsma
Workshopronde: 4
Max. aantal deelnemers: 25

In deze workshop wordt praktische ervaring opgedaan met een managementgame waarin de speler in de rol van directeur van een onderneming wordt geplaatst.
De onderneming verkoopt twee producten in twee verschillende landen. De directeur dient beslissingen te nemen over de klassieke marketingmixinstrumenten: prijs, marketing en innovatie (lees: duurzaamheid van het product), het doel is om enerzijds te komen tot winstmaximalisatie en anderzijds het duurzaamheidsprofiel van de onderneming te optimaliseren.

De beslissingen worden via een mobiele telefoon, iPad, laptop o.i.d. doorgegeven. De managementrapportage komt via e-mail binnen.
Op een centraal scherm wordt de performance van iedere onderneming gepresenteerd. Als zodanig ontstaat er een zeker competitie-element tussen de deelnemers. Als het aantal deelnemers meer is dan 15, wordt in teamverband gewerkt.
Deelname vraagt een mobile device met internetverbinding. Deze game kan ook op HAVO/VWO worden ingezet waarbij de leerlingen middels Facebook aan de game meedoen. Daarbij zijn de leerlingen 24/7 verantwoordelijk voor de onderneming. De game kan over een langere periode gespeeld worden.
In het lesprogramma kan dan aandacht gegeven worden aan de onderliggende marketingtheorie, aan de voortgang en eventueel de te nemen beslissingen. Jitse.Schaafsma@hvhl.nl

Terug naar het agendapunt