VBS VMBO

Spreker(s): Willem Jacob Bos en Janet Krooneman {Nuborgh College Veluvine)
Workshopronde: 3
Max. aantal deelnemers: 25

Sinds schooljaar 2017-2018, is Nuborgh College Veluvine, gecertificeerd als Vecon Business School voor de Theoretische leerweg.
Hoe wij dit hebben bereikt, vertellen we jullie graag in deze workshop. Wil jij dus graag weten hoe jouw school ook VBS kan worden en wat jij daar zelf aan kunt doen, kom dan zeker bij ons langs!
Onze passie is om leerlingen in contact te brengen met het lokale bedrijfsleven, waarbij het bedrijfsleven actief betrokken is binnen onze school én wij als school weer actief betrokken bij het bedrijfsleven.
Centraal tijdens onze workshop staat ‘lokaal ondernemerschap’. Onderwerpen die voorbij gaan komen zijn onder andere: projectmatig werken, ondernemers in de les, leerlingen buiten de les en het profielwerkstuk. Jullie gaan tijdens deze workshop een plan van aanpak schrijven hoe jullie lokaal ondernemerschap gaan stimuleren binnen en buiten jullie school.
Benieuwd? Kom dan naar onze workshop!

Deze workshop wordt gegeven door Willem Jacob Bos en Janet Krooneman van Nuborgh College Veluvine.

Terug naar het agendapunt