VBS HAVO/VWO

Spreker(s): Aart Iliohan, Dinet Kroft, Chris Grootenhuis, Annet Wigger (CSG Het Noordik)
Workshopronde: 2
Max. aantal deelnemers: 25

De VECON Business School is méér! Wat zijn de mogelijkheden, hoe aan te pakken, samenwerking met andere vakken, enz…Allemaal vragen waar startende scholen een antwoord op proberen te vinden.

De workshops laten met inspirerende voorbeelden zien welke invulling gegeven kan worden, de wijze waarop dit in het lesprogramma voor leerlingen vorm gegeven kan worden, hoe de VBS geïmplementeerd wordt, de samenwerking met andere vakken, de ervaringen, de mogelijkheden, maar ook de problemen die soms ondervonden worden.
Natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van vragen!

De workshop wordt gegeven door 4 enthousiaste docenten van het CSG Het Noordik.
Aart Iliohan, Dinet Kroft, Chris Grootenhuis, Annet Wigger.

Terug naar het agendapunt