Misconcepties en wegnemen ervan

Spreker(s): Peter Voorend
Workshopronde: 2
Max. aantal deelnemers: 25

Een beetje ervaren docent ervaart het geregeld: antwoorden van zowel gemiddelde als zelfs hoogbegaafde leerlingen op vragen in belangrijke toetsen en zelfs CSE, die in geen enkele methode te vinden zijn of uit de docentmond zijn gekomen. Van (ideologische dan wel politieke) interpretatieverschillen is geen sprake. Het zijn volgens de door iedereen geaccepteerde huidige stand van economisch wetenschappelijke kennis volstrekt foute antwoorden, en verdienen daarom geen enkele score. (Mega)misconcepties zijn van dit alles de basis.

Welke zijn die, en hoe zouden die vakdidactisch kunnen worden bestreden? Deze vragen vormen de kern van deze workshop, die verzorgd wordt door Peter Voorend. Vooral antwoorden formuleren op de laatste vraag is een grote uitdaging. Hopelijk kunnen er gezamenlijke stappen worden gezet naar een nog beter en efficiënter economieonderwijs in ons land.

Terug naar het agendapunt