Gedragseconomie

Spreker(s): Jeroen Hinloopen
Workshopronde: 1
Max. aantal deelnemers: 35

Meer dan een halve eeuw geleden wees de beroemde Amerikaanse psycholoog, socioloog, econoom én latere Nobelprijswinnaar Herbert Simon er al op dat de meeste mensen beperkt rationeel zijn. Dit inzicht heeft geleid tot het ontstaan van de gedragseconomie: het onderdeel van de economische wetenschap dat rekening houdt met beperkt rationele keuzes. En beperkt rationele keuzes zijn meestal geen optimale keuzes. Zo hebben we de neiging om disproportioneel veel waarde te hechten aan het heden, wegen we verliezen zwaarder dan winsten, kunnen we niet tegen ongelijkheid, en maken we gebruik van eenvoudige heuristieken als we keuzes maken.

In deze workshop zal Jeroen Hinloopen ingaan op fundamentele inzichten die de gedragseconomie heeft opgeleverd, en wat de gevolgen hiervan zijn voor economische analyses, inclusief optimaal economisch beleid.

Terug naar het agendapunt