Lesson study

Spreker(s): Madeleine Vreeburg, trainer en adviseur Lesson Study aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Workshopronde: 1
Max. aantal deelnemers: 25

Lesson Study is een krachtig, praktisch instrument voor docententeams om zelf innovatieve vaklessen te ontwerpen en uit te voeren. Met elkaar, vanuit de vakinhoud en met de leerling als uitgangspunt. De essentie: een cyclisch proces van lesontwerp, ‘live’ uitvoering van de les en reflectie daarop.

Lesson study is een methode die leraren helpt om effectieve manieren van onderwijzen te onderzoeken. Hiermee kan een team blijvend werken aan verdere professionalisering, waarbij de ontwikkeling van het team en van de school met het oog op goed onderwijs centraal staat. Doordat leraren écht met elkaar in gesprek gaan over de inhoud van een les ontstaat een professionele leergemeenschap waarin kennis over het primaire proces écht tot ontwikkeling komt.

In de workshop gaan de deelnemers ook zelf aan de slag met een simulatie van Lesson Study: wat gebeurt er met jou als leraar als je op deze manier aan de slag gaat? De workshop wordt verzorgd door Madeleine Vreeburg, trainer en adviseur Lesson Study aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Terug naar het agendapunt