Lessen in orde

Spreker(s): Peter Teitler
Workshopronde: 3
Max. aantal deelnemers: 50

Lessen in Orde voor VO en MBO

Van het boek ‘Lessen in orde’ zijn 50.000 exemplaren verkocht.
Kennelijk voorziet het in een behoefte.

Tijdens de presentatie krijgt u bouwstenen aangereikt om het pedagogisch en didactisch klimaat in de klas en op school te verbeteren.
Dat betekent dat u middelen krijgt aangereikt waarmee u (nog beter) met (probleem)gedrag om kunt gaan, zodat u doelmatig klassenmanagement in uw eigen klas(sen) weet te realiseren (en dus gewoon lekker kunt werken).
Docenten en leerlingen leren immers het best in een veilige, plezierige omgeving.

U maakt kennis met de methodiek van Lessen in orde die op vijf niveaus is uitgewerkt:
het niveau van de klas, van de school, van de individuele docent, van de individuele
leerling en van de ouders.
Lessen in orde reikt u concrete instrumenten aan om goed met leerlingen te werken en geeft u praktisch tips om een goede band met leerlingen op te bouwen. Ook is er aandacht voor zorgleerlingen en het sturen van groepsprocessen.

Lessen in orde is vanuit de praktijk opgezet, bevat vele herkenbare voorbeelden
en gaat uit van ervaringen gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek.

De methodiek van Lessen in Orde heeft zijn waarde bewezen: het werkt!

Enkele citaten uit het veld over Lessen in Orde:
…Het zorgt voor duidelijkheid, zowel voor leerlingen als voor ons
…Wij als organisatie komen er verder mee, maar ook persoonlijk leer ik er veel van
…Ik voel me gesteund door deze aanpak
…Had ik dit maar eerder geweten
…Het levert goede tips die eigenlijk best logisch zijn, maar bijzonder bruikbaar
…Samen op weg naar duidelijkheid in aanpak, afspraken, regels e.d . Dit zijn belangrijke
voorwaarden om les te kunnen geven en goed met elkaar om te kunnen gaan.
…Door de aanpak ontstaat meer openheid en transparantie in het team

Drs. P.I. Teitler (Den Helder, 1952) studeerde Historische Geografie, Pedagogiek en Onderwijskunde voordat hij in 1978 in het onderwijs terecht kwam. Daar werkt hij nog steeds met veel plezier.
Daarnaast was hij als docent – met als specialisme het omgaan met gedragsproblemen – verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek en auteur van het boek en de methode Lessen in Orde.
Peter Teitler, teitler@xs4all.nl

 

Terug naar het agendapunt