Curriculum.nu: veranderingen in het (economie)onderwijs

Spreker(s): Vecon: Johan van der Leeden
Workshopronde: 3
Max. aantal deelnemers: 35

In 2018 gaan ontwikkelteams bouwstenen ontwerpen voor een nieuw programma voor PO en VO. Wat betekent dit voor u?
Het kan aanvoelen als een bedreiging: wat gebeurt er met mijn vak? Maar we kunnen het ook zien als kans.
De Vecon heeft een visie mogen opstellen die mede als basis gebruikt zal worden door de ontwikkelteams. En we zijn al aan het onderzoeken wat leraren eco-nomie zouden willen veranderen. Wat zou u anders willen in het examenprogramma eco-nomie vmbo? Hoe kan dit beter aansluiten op de nieuwe beroepsgerichte vakken? Wat is er in het belang van de leerlingen op het vmbo?

De Vecon schetst de gang van zaken rondom Curriculum.nu en presenteert de opgestelde visie, waarna leden van de sectie vmbo met u in gesprek gaan over de inhoud van het vak economie.

Terug naar het agendapunt