Het centraal examen vmbo, sprong in het duister of voorspelbaar?

Spreker(s): College voor Toetsen en Examens: Marjolein Nieuwenhuizen en Pieter van der Bent
Workshopronde: 2
Max. aantal deelnemers: 35

Ieder jaar weer is het ook voor u als docent spannend wat uw leerlingen gaan presteren op het centraal examen (CE). Hoe bereid je de leerlingen optimaal voor op het CE? Wat kunnen de leerlingen verwachten en waar moeten ze op letten? Hoe zal de N-term dit jaar uitvallen?

Hoewel het CE tot aan de start geheim is, is een goede voorbereiding wel degelijk mogelijk. Marjolein Nieuwenhuizen en Pieter van der Bent (CvTE) geven op basis van de beschikbare informatie voldoende aanknopingspunten voor een goede voorbereiding. U kunt hierbij denken aan o.a. de syllabus en oefenexamens, maar ook informatie over de totstandkoming van een centraal examen, de normering, etc.

Terug naar het agendapunt