De doorlopende leerlijn VMBO – MBO

Spreker(s): Gerhard Koning, dr. Nassaucollege, Assen
Workshopronde: 3
Max. aantal deelnemers: 35

Een goede aansluiting op een passende MBO-opleiding is nog niet eenvoudig. Een school zal keuzes moeten maken. Op welke opleiding(en) aan te sluiten en waarom? Welke afspraken zijn belangrijk en wat komt daar bij kijken? Wat gaat heel erg goed en waar loop je tegenaan? Wat is het effect op leerlingen?

Tijdens deze workshop zal een voorbeeld wor-den gegeven van de huidige doorlopende leerlijn van het Dr. Nassau College en het Dren-the College in Assen, waarbij zowel de positieve punten als de obstakels aan bod komen.
Vervolgens gaan we een rondetafelgesprek aan, om zo ervaringen te delen en op te doen.

Terug naar het agendapunt