Actualiteit en belevingswereld door middel van film en tv in de les op (v)mbo

Spreker(s): Wellantcollege: Raymon Bot
Workshopronde: 3
Max. aantal deelnemers: 35

Voor studenten op het mbo die soms niet specifiek voor een ‘economische’ opleiding hebben gekozen vallen economische onderwerpen vaak tegen.
Er is sprake van desinteresse en weinig motivatie. Zo is dat soms ook het geval bij bijvoorbeeld de opleiding tot dierverzorger. Raymon Bot, docent op het Wellantcollege mbo, laat aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zien hoe hij studenten activeert.

Terug naar het agendapunt