Talige rekenopgaven? Probleem oplossen!

Spreker(s): Kees Hoogland
Workshopronde: 2
Max. aantal deelnemers: 35

Het is tijd voor bezinning of taal altijd wel de meest voor de hand liggende vorm is om bij rekenen een probleemsituaties te schetsen. Bereik je met taal alle leerlingen om een pro-bleemsituatie te schetsen? Nee, natuurlijk niet, maar er is iets aan te doen!

Een pleidooi voor een grotere rol van beeld en (foto’s van) echte situaties. Hoe leer je leerlingen daarmee om te gaan? Hoe kunnen ze de vertaalslag van het geschetste pro-bleem naar de relevante rekensom maken? Daarvoor is een aantal didactische vuistregels te geven, die in de workshop op een rijtje worden gezet.

Terug naar het agendapunt