Beoordelen van praktische opdrachten in een schoolexamen

Spreker(s): Cito: Tom Erkens
Workshopronde: 2
Max. aantal deelnemers: 35

Praktische opdrachten doen een sterk beroep op de beoordelingsdeskundigheid van de docent. De handelingen en producten van de leerlingen zijn meestal niet objectief scoorbaar, maar moeten geobserveerd en beoordeeld worden. Daardoor is de kans groot dat leerlingen met een vergelijkbare prestatie geheel verschillende beoordelingen krijgen of dat verschillende docenten aan eenzelfde prestatie een verschillende score toekennen.

In de workshop oefen je met het beoordelen van voorbeeld toetsmateriaal en krijg je informatie over de aspecten die van invloed zijn op goede praktijkbeoordelingen. Je leert wat goede beoordelingscriteria zijn en gaat deze zelf formuleren.

 

Terug naar het agendapunt