Business modellen in de circulaire economie (EC)

Spreker(s): Hans Stegeman, Triodosbank
Workshopronde: 4
Max. aantal deelnemers: 30

De afgelopen jaren is er zoveel geschreven en gepraat over circulaire economie (CE), dat we het bijna de nieuwe duurzaamheid kunnen noemen. Niet in de laatste plaats in de CE zo’n hype, omdat bedrijven commerciële kansen zien, in de vorm van circulaire businessmodellen.
In deze workshop zal worden begonnen met het uitleggen van businessmodellen in de CE volgens vijf bouwstenen. Dit wordt onderbouwd met de eerste resultaten uit een grote landelijke enquête, die in het najaar van 2016 in Nederland is gehouden. Uit de analyse blijkt dat het nog niet zo makkelijk is tot circulaire businessmodellen te komen, en dat de praktijk, anders dan wat al het geschrevene doet vermoeden, nog behoorlijk in de kinderschoenen staat. Vervolgens zal worden ingegaan op de macro-effecten van CE: leveren circulaire businessmodellen ook duurzaamheid op? Of is daar meer voor nodig? En wat is de rol van andere actoren in de samenleving, zoals consumenten, overheid en de financiële sector daarbij?
De workshop wordt verzorgd door Hans Stegeman. Hij werkt sinds 1 februari jl. bij Triodos. Daarvoor was hij onder andere hoofdeconoom bij de Rabobank en onderzoeker bij het Centraal Planbureau (CPB). Hij werkt aan een proefschrift naar de macro-effecten van de circulaire economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Terug naar het agendapunt