Lessen in Orde (Overig)

Spreker(s): Peter Teitler, Seminarium voor Orthopedagogiek HU
Workshopronde: 4
Max. aantal deelnemers: 30

Tijdens de presentatie krijg je bouwstenen aangereikt om het pedagogisch en didactisch klimaat in de klas en op school te verbeteren. Dat betekent dat je middelen krijgt aangereikt waarmee je (nog beter) met (probleem)gedrag om kunt gaan, om doelmatig klassenmanagement in je eigen klas(sen) te realiseren (en dus gewoon lekker kunt werken). Docenten en leerlingen leren immers het best in een veilige, plezierige omgeving. Je maakt kennis met de methodiek van Lessen in orde die op vijf niveaus is uitgewerkt: het niveau van de klas, van de school, van de individuele docent, van de individuele leerling en van de ouders. Lessen in orde reikt je concrete instrumenten aan om goed met leerlingen te werken en geeft praktische tips om een goede band met leerlingen op te bouwen. Ook is er aandacht voor zorgleerlingen en het sturen van groepsprocessen. Lessen in orde is vanuit de praktijk opgezet, bevat veel herkenbare voorbeelden en gaat uit van ervaringen gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. De methodiek van Lessen in Orde heeft zijn waarde bewezen: het werkt! Drs. P.I. Teitler (1952) studeerde historische geografie, pedagogiek en onderwijskunde voordat hij in 1978 in het onderwijs terecht kwam. Daar werkt hij nog steeds met veel plezier. Daarnaast was hij als docent – met als specialisme het omgaan met gedragsproblemen – verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek en auteur van het boek (meer dan 50.000 exemplaren verkocht) en de methode Lessen in Orde.

Terug naar het agendapunt