Metacognitieve vaardigheden (Didactiek)

Spreker(s): Selda Acar en Rodica Ernst-Militaru, docenten NRO onderwijsprijs
Workshopronde: 3
Max. aantal deelnemers: 30

Welke effecten heeft een metacognitieve training met de META-methode op de leerresultaten en de zelfregulatie van havo en vwo leerlingen? Deze effecten zijn gemeten voor het vak wiskunde tijdens het evidence-based NRO-onderzoek, dat uitgevoerd werd op het Udens College en Hermann Wesselink College. Voor het vak M&O werden de eerste META-kaarten ontwikkeld en heeft een klein vooronderzoek met de META-methode plaatsgevonden.
Tijdens de workshop wordt aandacht gegeven aan de aanleiding, de componenten en principes van deze methode, de effecten op leerlingen en docenten en aan mogelijke didactische werkvormen.
Daarnaast zullen de ervaringen met de META-methode toegelicht worden.
Om de leerlingen te leren opdrachten te maken met behulp van logische meta-denkstapjes, zullen eerst de docenten metadenkende docenten moeten worden. De deelnemende docenten gaan de uitdaging aan om een eerste META-kaart zelf te maken. De workshop is bedoeld voor docenten M&O en economie die geïnspireerd willen worden door deze werkwijze. Oftewel: hoe een training in metacognitieve vaardigheden leerlingen en docenten helpt!
De workshop wordt verzorgd door Selda Acar, docent M&O op het Udens College en Rodica Ernst-Militaru, docent wiskunde, docentonderzoeker op het Udens College en winnaar NRO-onderwijsprijs 2016.

Terug naar het agendapunt