Onderwerpen uit het programma AE domein H en I (EC)

Spreker(s): Peter Voorend, docentenopleider
Workshopronde: 3
Max. aantal deelnemers: 75

Inhoud: de deelnemers bepalen de inhoud en de workshopgever is een begeleidende docent als coach dan wel als onderwijsverstrekker.
De deelnemers kunnen in eerste instantie uit twee centrale thema's kiezen, en daarover concrete vragen stellen:
1. Hoe kan aan de eindtermen m.b.t. de Phillipscurve en aanverwante concreet vorm worden gegeven?
2. Welke lessen kunnen worden getrokken uit de voor deze eindtermen gekozen structurele procedure m.b.t. de ontwikkeling van het (toekomstig) onderwijsprogramma voor de tweede fase?
Bij de start zal er a. concrete actuele informatie worden gegeven, zoals dat die eindtermen voor de Phillipscurve etc. gelden voor in ieder geval de centrale eindexamens 2017 en 2018, b. de opzet van deze workshop duidelijk gemaakt, en c. een inventarisatie van de concrete vragen bij eerst het ene en dan het andere onderdeel worden gemaakt, om vervolgens die vragen te beantwoorden om daarmee zo informatief mogelijk de vragenstellers te bevredigen.
De workshop is geen extra cursusje vakdidactiek over hoe je het best die Phillipscurve in de klas kan behandelen; eerder het aanbieden van allerlei opties van hoe aan te pakken tegen het licht van vraagverwachtingen op CSE, beschikbaar materiaal van uitgeverijen, etcetera.

Terug naar het agendapunt