Nieuwe BE-programma via taalopdrachten (M&O)

Spreker(s): Marc den Elzen, SLO
Workshopronde: 3
Max. aantal deelnemers: 75

Oftewel wordt bedrijfseconomie als verbindende schakel in het bovenbouwcurriculum? In deze workshop gaan we kijken hoe maatschappelijke trends gekoppeld kunnen worden aan het nieuwe programma Bedrijfseconomie. Aan de hand van enkele dominante maatschappelijke trends wordt het nieuwe programma besproken, waarbij elk domein via afgeronde modulen via taalopdrachten getoetst wordt. Bij deze taalopdrachten valt te denken aan het schrijven van een prospectus om via crowdfunding een activiteit gefinancierd te krijgen, het maken van een uitgebreid Excel-model om een eenvoudige onderneming (ook na de investeringsanalyse) verder te volgen, de handleiding bij dit model en (…). Bij de diverse afzonderlijke modulen - die een gezamenlijk verhaal vormen - wordt verder gekeken in hoeverre er ook samenwerkingsverbanden met andere vakgebieden mogelijk zijn. Dit om in het klaslokaal via projectachtig onderwijs mogelijk meer curriculumsamenhang te krijgen. De stelling is: 'bedrijfseconomie is de perfecte partner voor thematisch, projectonderwijs op school.' Of anders gezegd: 'bedrijfseconomie maakt samenhangend en samenwerkend leren in de bovenbouw mogelijk'.
Marc den Elzen verzorgt deze workshop. Hij werkt sinds 1 april 2016 als leerplanontwikkelaar economische vakken bij de SLO. De vernieuwing van het M en O programma (straks: bedrijfseconomie), en ‘Onderwijs 2032’ gaan tot zijn terrein en expertisegebied behoren.

Terug naar het agendapunt