Onderwijs – maak het verschil (EC)

Spreker(s): Marjelle Vermeulen, Impact Centre Erasmus
Workshopronde: 1
Max. aantal deelnemers: 30

In het bedrijfsleven, in de non-profitsector en in de culturele sector is er steeds meer aandacht voor maatschappelijke impact. Steeds vaker willen organisaties hun maatschappelijke impact in kaart brengen, enerzijds om tegemoet te komen aan de wensen van diverse stakeholders, anderzijds om er van te leren.
Daarom hebben steeds meer organisaties interesse in het meten van hun maatschappelijke impact. Belangrijk is hierbij dat het niet alleen gaat om de analyse wat werkt, maar ook hoe de onderliggende processen werken. Zo kunnen organisaties de resultaten gebruiken om beter te sturen op positieve maatschappelijke impact en financiële prestaties, en kunnen zodoende meer verschil maken in de samenleving. Zou de onderwijssector van deze benadering kunnen leren? Immers, net als ieder bedrijf biedt een school een product aan (onderwijs), heeft de onderwijsinstantie zoals ieder bedrijf een missie, heeft een school eveneens diverse stakeholders, en moet een school niet alleen genoeg geld verdienen, maar zeker ook succesvolle, zelfverzekerde jongvolwassenen afleveren aan de maatschappij (maatschappelijke impact). Maar weten we of we dit wel bereiken? Of hoe we op optimale impact in het onderwijs zouden kunnen sturen?

Marjelle Vermeulen van het Impact Centre Erasmus (ICE) verzorgt deze workshop.
De opzet van de workshop is als volgt: wat is impact? Wie meten impact?
Zou de onderwijssector van bestaande best practices kunnen leren? (discussie).
Voorbeeld casus hoe bedrijfsleven en onderwijs elkaar kunnen helpen.

Terug naar het agendapunt