EigenBaas Onderwijsprogramma

Helder. Doelgericht. Ondernemen. Uniek.

Succesvol onderwijs bereidt voor op een goede toekomst! Tegenwoordig kiezen steeds meer jongeren ervoor om ondernemer te worden. Hoe mooi is het als je dat als school kunt stimuleren voor nu én voor in de toekomst? Jongeren helpen om hun ‘ondernemerskwaliteiten’ te ontdekken, is echt een dikke plus voor in het onderwijs. Hoe je dat doet? Met het EigenBaas Onderwijsprogramma.

Wat is het EigenBaas Onderwijsprogramma?

Speciaal voor de ondernemende jongeren ontwikkelde Qredits in samenwerking met verschillende uitgevers voor verschillende niveaus het EigenBaas Onderwijsprogramma. Een compleet programma dat past bij de belevingswereld van jongeren. Het is eenvoudig te integreren in de reguliere lessen. Het programma is in te zetten binnen verschillende branches en voor zeer diverse doelgroepen.

Met het EigenBaas Onderwijsprogramma willen we niet alleen benadrukken dat ondernemerschap ook een keuze is die ze zouden kunnen maken. Het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt is ook een pijler van het programma. Gedurende het programma helpen we studenten ontdekken. Het programma maakt niet iedere jongere ondernemer, maar wel ondernemender! Door het volgen van het programma kunnen ze zichzelf sterker neer zetten. Iets dat zeer bruikbaar is tijdens bijvoorbeeld een sollicitatieproces.

Voor wie is het EigenBaas Onderwijsprogramma?

• VMBO
• HAVO & VWO
• MBO
• HBO

Door de verschillende versies van het onderwijsprogramma is er altijd een passend programma. Zo bieden we programma’s aan voor op middelbare scholen, maar ook voor op het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. De EigenBaas Onderwijsprogramma’s die beschikbaar zijn voor het voortgezet onderwijs volgen de structuur van het Centraal Schriftelijk Praktisch Examen (CSPE) uitgewerkt door het College voor Toetsen en Examens. De EigenBaas Onderwijsprogramma’s binnen het middelbaar beroepsonderwijs voldoen aan de kwalificatiedossiers opgesteld door Stichting Beroepsonderwijs- en Bedrijfsleven (SBB). Voor meer informatie over de onderwijsprogramma’s, klik hieronder op de stroming die van toepassing is op jouw klas.

Bijna 10.000 jongeren hebben inmiddels het EigenBaas Onderwijsprogramma gevolgd!


NIEUW Keuzedeel Ondernemerschap 2021-2022

Het Keuzedeel Ondernemerschap voor MBO wordt volledig vernieuwd voor schooljaar 2021-2022.
In samenwerking met Boom Beroepsonderwijs wordt een nieuw lespakket samengesteld, bestaande uit een e-learning en Lesboek.

Kijk voor meer informatie op onze website.