Commissie NEC

Organiseert een Nederlandse economiewedstrijd en de Nederlandse deelname aan een internationale challenge.

In verband met de corona-pandemie wordt de start van de Nederlandse wedstrijd uitgesteld tot volgend schooljaar. Eveneens wordt op verzoek van het ministerie van onderwijs ook de deelname aan de internationale olympiade onderzocht.

In het studiejaar 2020 - 2021 wordt de National Economics Challenge, een competitie voor leerlingen die het vak economie hebben, voor de 21ste keer georganiseerd door de Council for Economic Education.

De Challenge is een wedstrijd tussen leerlingen, waarin economie centraal staat.

Oorspronkelijk was de Challenge alleen voor Amerikaanse highschool scholieren,
maar sinds vier jaar doen ook Chinese scholieren aan de competitie mee.
Nederland kan het tweede niet-Amerikaanse land te worden dat deelneemt aan de National Economics Challenge.
Daarvoor moeten minimaal 50 teams van vier leerlingen worden ingeschreven!

Deelnemers aan de Challenge bereiden zich intensief voor op de competitie met
behulp van hun docent(en). Ten behoeve van de wedstrijd ontwikkelen of verbe-
teren deelnemers hun creativiteit, oplossingsgericht handelen en/of kritisch denken.
Daarnaast werken leerlingen intensief samen in teams van vier. Dit is voor leerlingen niet alleen nuttig voor de Challenge, maar helpt ze ook in hun vervolgstudies en latere carrière.


De Challenge verdiept economische kennis (macro, micro en internationaal), o.a. benodigd voor het eindexamen.

De Vecon ziet de Challenge als meer dan een competitie. De Vecon wil daarom een traject creëren waar deelnemende leerlingen en hun docenten worden voorbereid op deelname aan de Challenge, zodat noch de Engelse taal, noch de economische gebieden een belemmering vormen voor deelname.
Daarnaast kan de Challenge het vak economie aantrekkelijker maken.
Nederland zal bij voldoende deelname voor het eerst meedoen aan de National Economics Challenge in het schooljaar 2020 - 2021.
Meer informatie: https://nationaleconomicschallenge.nl