Voorwaarden JUNIOR VBS

De school die zich wil certificeren als JUNIOR VBS geeft aan dat (een deel van) de leerlingen in de onderbouw kennis maakt met ondernemerschap.

Het kan leerlingen betreffen op vmbo en/of havo en/of vwo/gymn. De school is vrij om te kiezen voor één of meer van deze schooltypes, met eventueel een eigen programma. Het is echter één certificering voor de gehele onderbouw van een locatie met één plaquette en certificaat. Aan leerlingen die minimaal voor 7 punten aan extra’s hebben gevolgd in de onderbouw mag een individueel certificaat JUNIOR VBS worden uitgereikt.

Voor deze aparte onderbouwcertificering moet de school voldoen aan een aantal voorwaarden. Zowel in de tekst hieronder als op de uitgebreide informatie en op het aanvraagformulier zijn deze voorwaarden te lezen.

De voorwaarden voor deze aparte onderbouwcertificering zijn:

  • In minimaal twee onderbouwleerjaren (vmbo 1 en 2, havo/vwo twee van de leerjaren 1,2,3) moet aandacht worden besteed aan ondernemerschap/business;
  • In totaal zijn minimaal 7 punten nodig waarbij dezelfde eis geldt als in de bovenbouw: minstens één kleine en minstens één grote module/project. Een kleine module heeft een studielast tussen 5 en 20 uren (1punt), een grote module minstens 20 uren (2 punten)
  • De school geeft docenten tijd en ruimte voor onder andere het bezoeken van netwerkbijeenkomsten en het deelnemen aan intervisie.