curriculum.nu

Praat mee over de ontwikkelingen in het (economie)onderwijs!

Bij het project curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in ontwikkelteams over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen.
Dit gebeurt voor negen leergebieden. In het leergebied mens & maatschappij zijn de economische vakken vertegenwoordigd.
De ontwikkelteams van curriculum.nu leveren eind 2018 een eindproduct op dat aan de basis van een nieuw curriculum voor het po en vo komt te liggen.
Alle informatie over dit project is te vinden op www.curriculum.nu.
De tussenproducten waarnaar verwezen wordt in de enquête en het forum zijn te vinden op https://curriculum.nu/ontwikkelteams/

Om goede feedback te kunnen geven organiseert de Vecon op 21 juni 2018 een bijeenkomst voor leraren economische vakken.
Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de tussenproducten van het ontwikkelteam Mens & Maatschappij. Deze groep leraren en schoolleiders heeft een tweede tussenproduct opgeleverd waaruit blijkt dat ze het lastig vinden om kernconcepten en grote opdrachten te formuleren.
Ze vragen of we willen meedenken. Dat doen we graag en liefst met zoveel mogelijk leraren.

Daarnaast is in het Forum van de Vecon een aantal brainstormvragen geformuleerd, waarop alle leden kunnen reageren.

Voor deelname aan de bijeenkomst in Amersfoort op 21 juni: klik hier

Voor de Forum-discussies: Eerst inloggen, daarna in het Forum kiezen voor de categorie Curriculum.nu