curriculum.nu

Praat mee over de ontwikkelingen in het (economie)onderwijs!

Bij het project curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in ontwikkelteams over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen.
Dit gebeurt voor negen leergebieden. In het leergebied mens & maatschappij zijn de economische vakken vertegenwoordigd.
De ontwikkelteams van curriculum.nu leveren eind 2018 een eindproduct op dat aan de basis van een nieuw curriculum voor het po en vo komt te liggen.
Alle informatie over dit project is te vinden op www.curriculum.nu.
De tussenproducten waarnaar verwezen wordt in de enquête en het forum zijn te vinden op https://curriculum.nu/ontwikkelteams/

De Vecon heeft een digitale enquête gemaakt en een forumdiscussie klaargezet. Nu ben jij aan zet. Maak gebruik van de mogelijkheden en geef je mening, discussieer mee, draag voorbeelden aan.
De Vecon gebruikt de uitkomst van de enquête en de forumdiscussie voor het formuleren van officiële feedback richting Curriculum.nu. Op deze manier kunnen wij er alles aan doen dat ook leraren economische vakken zich in de eindproducten van de ontwikkelteams kunnen herkennen en onze vakken ook in de toekomst een goede plaats in het onderwijs hebben.

Het accent in de enquête ligt op het leergebied M&M maar er staat ook een enkele vraag over andere leergebieden. Niet alle vragen hoeven beantwoord te worden en er is ruimte voor het inbrengen van eigen punten.

Ook in het forum ligt het accent op het leergebied M&M maar komen ook Rekenen & Wiskunde, Burgerschap en Digitale geletterdheid aan bod.

Voor de digitale enquête: klik hier

Voor de Forum-discussies: Eerst inloggen, daarna in het Forum kiezen voor de categorie Curriculum.nu