De examens economische vakken 2018

Het examenrooster wordt samengesteld door het CvTE (College voor Toetsen en Examens) en PLEXS (platform voor examensecretarissen).

Ten aanzien van het examenrooster voor 2018 zijn enkele ongewenste beslissingen genomen. Gebruikelijk was dat het begin van de examenperiode eerste tijdvak het ene M&O-examen stond ingeroosterd (bijvoorbeeld havo) en aan het eind het andere. In het examenrooster 2018 is van deze regel afgeweken.
Aan het eind van de examenperiode eerste tijdvak staan voor havo en vwo vlak na elkaar drie economische vakken ingeroosterd nl.:
- woensdag 23 mei M&O havo
- woensdag 23 mei Economie vwo
- vrijdag 25 mei M&O vwo
(Op 23 mei vindt ook nog eens het VMBO-T examen plaats).

Omdat nogal wat leraren economie zowel bevoegd zijn voor algemene economie als voor bedrijfseconomie, zal het nogal eens voorkomen dat leraren binnen enkele dagen verschillende economische vakken moeten corrigeren. Het sectiebestuur BE vreest dat dit ten koste kan gaan van de kwaliteit van de correctie.

Het sectiebestuur BE heeft zowel bij het ministerie als bij het CvTE zijn zorg en onvrede kenbaar gemaakt en gepleit voor een aanpassing van het examenrooster.
De Vecon onderneemt op dit moment nog steeds pogingen om wijzigingen in het examenrooster te doen aanbrengen. Tot nu toe heeft het orgaan dat hierover beslist ( het CvTE) nog niet positief gereageerd op ons verzoek.
Het sectiebestuur BE wil alle betrokken leraren er op wijzen dat zij met hun planning voor het komende schooljaar rekening moeten houden met het door het CvTE vastgestelde examenrooster.