Betrokken collega’s gezocht voor het sectiebestuur Algemene Economie

De sectie Algemene Economie van de VECON zoekt actieve, inspirerende, betrokken Vecon-leden voor de versterking van haar positie in het onderwijs.

Na de veranderingen in het economie onderwijs van havo en vwo (via de commissie Teulings) van een aantal jaren geleden zijn recentelijk weer veranderingen (en volgens Vecon niet uitsluitend ten goede) in het programma/de syllabus economie gekomen. Daarover heeft onze sectie in TEO de laatste jaren regelmatig gepubliceerd.
Onze sectie voert hierover gesprekken met het College van Toetsing en Examens (CvTE), het ministerie van Onderwijs (OCW) en het Cito. Eveneens met adviesorganen als SLO vindt geregeld uitwisseling van ideeën plaats.

Verder houdt onze sectie jaarlijks regionale examenbesprekingen, waarbij de eindexamens van havo en vwo worden besproken met docenten. Doel is dat gekomen wordt tot een heldere en zoveel mogelijk uniforme beoordeling van de antwoorden. Een verslag van deze discussie wordt gepubliceerd. Over de uitkomsten hiervan zoekt de sectie weer contact met het CvTE en Cito.

Interesse?

Geef je economie les op de havo of het vwo, beschik je over goede vakkennis en ondersteun je het belang van goed onderwijs en de positie van de vakdocent economie daarbinnen? Wil je je hiervoor inzetten? Dan ben je van harte welkom in ons bestuur.
Wij vergaderen in de regel vijf keer per jaar in het centrum van Utrecht. Voor dit werk krijg je een jaarlijkse financiële onkostenvergoeding.
Heb je interesse, stuur een mail aan sectievoorzitter Henk van den Boomgaard via sectieae@vecon.nl