Visieontwikkeling in het kader van OnsOnderwijs 2032

De Vecon is momenteel betrokken bij de vernieuwing van het curriculum in het kader van OnsOnderwijs 2032.

In de kennisbank staat een dossier over dit onderwerp.

Samenvatting ontwikkelingen tot nu toe

Voor een compacte samenvatting van de ontwikkelingen: klik hier

Voor alle duidelijkheid: het jaartal 2032 slaat op het moment dat de huidige leerling het onderwijs verlaat en de maatschappij in gaat.

De rol van de Vecon

Wij hebben tijdens het proces een brief geschreven en via een bijeenkomst van het Platform VVVO van ons laten horen. Op 19 april heeft Jeannet Hommel als voorzitter ons standpunt te berde gebracht in het rondetafelgesprek met de vaste Kamercommissie. Op 8 mei was er een overleg met afgevaardigden van de coördinatiegroep en alle vakinhoudelijke verenigingen. Vervolgens werden de M&M vakken uitgenodigd voor een nader gesprek op 16 mei. Hierop komt nog een vervolg.

Inmiddels heeft het bestuur van de Vecon besloten mee te doen met een traject waarin de vernieuwing van het curriculum voor PO, onderbouw VO en bovenbouw vmbo in gang wordt gezet. We staan positief t.o.v. het opzetten van een ontwikkelteam voor de m&m vakken, waarbij aangetekend wordt dat de keuze tussen aparte vakken of een leergebied de vrijheid van de school is en dus niet landelijk wordt vastgelegd.
Om dit traject een goede basis te geven starten we nog voor de zomervakantie van 2017 met:

  • Visieontwikkeling
  • Een eerste aanzet tot een nieuw curriculum voor PO, onderbouw VO en bovenbouw VMBO

Vragenlijst

We vragen de leden om mee te denken en mee te doen, om te beginnen door onderstaande vragenlijst in te vullen en op te sturen naar: voorzitter@vecon.nl.
We verloten 5 boekenbonnen onder de mensen die de vragenlijst volledig ingevuld hebben ingestuurd. Uiterste datum van inzenden 5 juli 2017.

Voor de vragenlijst: klik hier